குடோன்கள் வாடகைக்கு - தவளக்குப்பம்

 குடோன்கள்  வாடகைக்கு - தவளக்குப்பம்
published on May 23, 2020
Category
Location

புதுச்சேரி

Post Code

605007

    Estate Type

    commercialspaces

    Description

    குடோன்கள் வாடகைக்கு: தவளக்குப்பம்- அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனையிலிருந்து, 5 கி.மீ. தொலைவில். குடோன்கள் வாடகைக்குள்ளன. செல்: 0413 - 2206522.