கடை விற்பனைக்கு - ரங்கபிள்ளை வீதி

கடை விற்பனைக்கு - ரங்கபிள்ளை வீதி
published on May 23, 2020
Location

புதுச்சேரி

Post Code

605001

    Estate Type

    commercialspaces

    Description

    கடை விற்பனைக்கு: 10X20, 10X20 உள்ள 2 கடைகள், ரங்கபிள்ளை வீதி, பெரிய மார்க்கெட் உள்புறத்தில் விற்பனைக்குள்ளது. செல்: 8760218022.

Phone